ThreeBond 6651F


ThreeBond 6651F

Chất kết dính dạng lỏng, sử dụng một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ phòng.

Đặc điểm:

  • Chịu nhiệt độ cao
  • Chịu hóa chất
  • Chịu rung động


Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay