ThreeBond 5211

ThreeBond 5211

Keo dán chịu nhiệt độ cao, liên kết kim loại với kim loại.

  • Nhiệt độ hoạt động: -60 đến +150°C
  • Thời gian đóng rắn: 30-60 phút
  • Độ bền kéo: 20 MPa

Thích hợp cho các ứng dụng liên kết trong ô tô, máy móc và thiết bị điện tử.

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay