ThreeBond 3955B

ThreeBond 3955B là chất tạo gioăng chịu nhiệt cao gốc silicone, dạng lỏng, kích đóng.

Chịu nhiệt độ liên tục lên đến 350°C (660°F), nhiệt độ gián đoạn lên đến 380°C (716°F).

Chống dầu, nhiên liệu, nước và chất chống đông.

Thích hợp cho các ứng dụng tạo gioăng chịu nhiệt độ cao, chẳng hạn như bề mặt bích của động cơ, hộp số và bơm.

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay