ThreeBond 3042BThreeBond 3042B

ThreeBond 3042B

Keo dán y tế dùng một lần, nhanh khô, không độc hại, lý tưởng cho việc cố định dụng cụ y tế và mô cấy.

  • Nhanh khô
  • Không độc hại
  • Mạnh mẽ và linh hoạt
  • Dùng một lần


Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay