ThreeBond 1807

ThreeBond 1807 là chất trám silicon trung tính, đóng rắn bằng độ ẩm, một thành phần, có khả năng bám dính tuyệt vời với nhiều loại vật liệu, bao gồm cả kính, kim loại, nhựa và ngói.

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay