ThreeBond 1631 (50t)

ThreeBond 1631 (50t) là chất trám silicon trung tính, một thành phần giúp niêm phong và liên kết tuyệt vời. Sản phẩm này tạo thành lớp đệm bền và linh hoạt, chịu được nhiệt độ từ -65°C đến 250°C và có khả năng chống chịu tốt với dầu, dung môi và hóa chất.

Chat hỗ trợ
Chat ngay