Threebond 1300 series

Mô tả sản phẩm Keo Threebond 1300 series

Threebond 1300 series là chất kết dính / chất trám kín phản ứng kỵ khí, đóng rắn một cách tự nhiên khi được bịt kín khỏi tiếp xúc với không khí giữa các bề mặt kim loại khít sát.

Nó đã được phát triển đặc biệt để khóa và niêm phong các bộ phận và phụ kiện có ren với độ bền cao khi được bảo dưỡng để khóa và niêm phong vĩnh viễn các bu lông đinh, các loại đai ốc, vòng bi, bánh răng và ròng rọc khác nhau mà không cần tháo rời sau đó.

Chất hoạt hóa TB3095C nên được sử dụng để đảm bảo đóng rắn đầy đủ trong trường hợp bề mặt trơ hoặc nơi có khoảng cách liên kết quá mức.

Product NumberProduct TypeFeatures & UsesMore Information
TB1303Thread lock adhesiveHigh strength, low viscosity
View »
TB1305Thread lock adhesiveHigh strength, medium viscosity
View »
TB1322GThread lock adhesiveMedium strength, low viscosity
View »
TB1324Thread lock adhesiveMedium strength, medium viscosity
View »
TB1327Thread lock adhesiveMedium strength, high viscosity
View »
TB1342CThread lock adhesiveLow strength, low viscosity
View »
TB1344EThread lock adhesiveLow strength, medium viscosity
View »
TB1346BThread lock adhesiveLow strength, high viscosity
View »
TB1359ERetaining adhesiveHeat cure magnet bonding adhesive
View »
TB1359JMultimode curing adhesiveAnaerobic, activator, heat or UV cure
View »
TB1360Thread lock adhesiveMedium strength, heat resistant
View »
TB1361BThread lock adhesivePenetrating threadlock
View »
TB1364EThread lock adhesiveVery low strength, medium viscosity
View »
TB1368BThread lock adhesiveMedium strength, high viscosity
View »
TB1373BRetaining adhesiveFast setting retainer, max 0.1mm gap
View »
TB1374Retaining adhesiveMedium strength threadlock and retainer
View »
TB1375BRetaining adhesiveHigh temp retainer, max 0.2mm gap
View »
TB1377BRetaining adhesiveWorn parts retainer, max 0.3mm gap
View »
TB1377CRetaining adhesiveFast setting retainer, max 0.3mm gap
View »
TB1386DRetaining adhesiveEngine core plug retainer sealant
View »
TB1388Thread sealantThread sealant, max clearance 0.3mm
View »
TB3095CAlcohol based activatorActivator for 1300 series adhesives
View »

Tham khảo thêm thông tin keo Threebond tại đây

Tham khảo thêm thông tin kỹ thuật keo Threebond tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay