ThreeBond 1280G

ThreeBond 1280G

ThreeBond 1280G là chất kết dính keo Silicone fluorosilicone một thành phần, có khả năng chịu nhiệt và hóa chất tuyệt vời. Nó có khả năng chịu nhiệt từ -55°C đến +300°C và chống lại nhiều loại hóa chất, bao gồm cả dầu, nhiên liệu và dung môi. ThreeBond 1280G thường được sử dụng trong các ứng dụng ô tô, hàng không vũ trụ và công nghiệp, nơi có yêu cầu khắt khe về hiệu suất và độ bền.

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay