ThreeBond 1225C

ThreeBond 1225C

Chất kết dính kỵ khí độ bền cao

ThreeBond 1225C là chất kết dính kỵ khí một thành phần, độ bền cao, được thiết kế cho nhiều ứng dụng liên kết kim loại. Chất kết dính này có độ bền kéo tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt độ và khả năng chống hóa chất tuyệt vời.

Các ứng dụng: Yêu cầu lắp ráp lâu dài; Trục và bánh răng; Ổ trục; Bánh răng hộp số và bộ truyền động;

Danh mục: Từ khóa:
Chat hỗ trợ
Chat ngay